قوانین استفاده از محصولات ایران قالب شامل موارد زیر می باشد، که خرید از سایت به منزله پذیرش قوانین می باشد.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

کاربر اظهار دارد که این قرارداد را خوانده است و موافقت می‌نماید که مفاد و شروط آن برای او لازم‌ الاجرا می باشد.