پرداخت از طریق شماره حساب. لطفا پس از پرداخت حتما فیش واریزی خود را در سامانه پشتیبانی 24 ساعته ایران قالب ضمیمه نمایید

  1. بانک ملت: پارسیان
  2. شماره حساب: ########
  3. شماره کارت: ################
  4. شماره شبا: ################